Strajk!!

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 pozostaje w gotowości strajkowej od 8 kwietnia 2019r. do odwołania. Oznacza to, że jeśli dojdzie do strajku, nauczyciele poradni mogą do niego przystąpić. W chwili obecnej nie ma możliwości podania informacji o ilości nauczycieli, którzy przystąpią do strajku, ani czy się w ogóle odbędzie.

Prosimy, aby opiekunowie/rodzice dzieci, które mają w tych dniach umówione spotkania ze specjalistami o kontakt telefoniczny z poradnią. Może okazać się, że wizyty się nie odbędą!

Na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego można uzyskać więcej informacji o strajku i bieżących wydarzeniach.

Na stronie Urzędu Miejskiego Sosnowca są informacje dotyczące wsparcia dzieci sosnowieckich placówek oświatowych i ich rodziców w dniach ewentualnego strajku.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Obejmuje on opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego ( podstawą jest art.32 ust.1 pkt 1 z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U.1999 nr 60 poz.636 ze zm.).

Dziękujemy wszystkim popierającym nas za wsparcie!

                                                                                zespół nauczycieli PPP1 w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies