Działy poradni

 

DZIAŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Zadania działu obejmują:

 • badania psychologiczne dzieci,
 • poradnictwo dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych, rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • terapię rodzin,
 • kwalifikowanie dzieci i młodzieży do różnych form pomocy,
 • konsultacje psychologiczne w szkołach dla rodziców, nauczycieli (na zamówienie szkół lub na wniosek rodziców/opiekunów prawnych),
 • spotkania superwizyjne indywidualne dla: pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • praca psychoedukacyjna z klasami: integracja, konflikty, problemy wieku dorastania i inne (na zamówienie szkół),
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • spotkania "Szkoła dla rodziców" - rozwijanie umiejętności satysfakcjonujących kontaktów z własnymi dziećmi,
 • konsultacje psychologiczne dla rad pedagogicznych chcących realizować program edukacyjny dotyczący psychoprofilaktyki zachowań agresywnych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu),
 • doradztwo dla pedagogów i wychowawców w rozwiązywaniu spraw konfliktowych oraz prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z klasami.

 

DZIAŁ DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Zadania działu obejmują:

 • diagnozę trudności w nauce dzieci i młodzieży szkól podstawowych i gimnazjów,
 • diagnozę specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu oraz w matematyce uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjów, uczniów szkól średnich (dysleksji rozwojowej i dyskalkulii),
 • diagnozę dzieci przedszkolnych (klasa "O" ),
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z problemami w pisaniu i czytaniu,
 • indywidualne konsultacje dla nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia korekcyjne-kompensacyjne i terapię z dzieckiem dyslektycznym,
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów n.t. dysleksji,
 • spotkania z rodzicami na terenie szkól i poradni.

 

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zadania działu obejmują:

 • diagnozę psychologiczno - pedagogiczną,
 • opiniowanie dotyczące:

          - wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły,

          - odraczania z obowiązku szkolnego,

 • porady indywidualne dla rodziców dotyczące:

          - stymulacji rozwoju,

          - problemów wychowawczych,

 • konsultacje z nauczycielami i wychowawcami na temat rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • indywidualne zajęcia z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i dydaktycznymi:

          - stymulujące rozwój,

          - korekcyjno-wyrównawcze.

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

Zadania działu obejmują:

 • badanie i diagnozowanie zaburzeń mowy,
 • indywidualną terapia logopedyczna,
 • konsultacje: przypadków indywidualnych, przypadków z tzw. wczesnej interwencji,
 • konsultacje dla nauczycieli szkól i przedszkoli,
 • spotkania instruktażowe i prelekcje dla nauczycieli i rodziców,
 • logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach.

 

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Zadania działu obejmują:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów dla potrzeb poradnictwa zawodowego,
 • porady indywidualne poszerzające wiedzę o kierunkach kształcenia i zawodach,
 • opiniowanie i kierowanie uczniów z trudnościami w nauce w szkołach masowych do klas w gimnazjum z przyuczeniem do zawodu,
 • treningi umiejętności podejmowania decyzji zawodowych dla klas III gimnazjum i II klas szkół ponadgimnazjalnych,
 • pomoc uczniowi z poważnymi schorzeniami fizycznymi w prawidłowym wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • pomoc uczniom z zagrożonych środowisk w celu dostosowania trybu i możliwości kształcenia, aby umożliwić im realizację obowiązku szkolnego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies