Pracownicy poradni

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W SOSNOWCU

mgr Marta Miklasińska

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Worytko

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Dorota Litkie


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Gabriela Boujmil

absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Specjalizacja – oligofrenopedagogika. Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła kurs dogoterapeutyczny w ramach projektu unijnego „Kurs Pies i Dziecko - Dogoterapia”. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (w tym dla dzieci z niepełnosprawnością). Współpracuje z nauczycielami przedszkoli oraz szkół.

mgr Marta Ciszewska

pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. W Poradni pracuje od 2001 roku. W 2003 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”, prowadzi zajęcia kształtujące słuch fonemowy.

 mgr Agnieszka Rzepiela

pedagog-terapeuta, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. W 2001 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Kielcach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi.

mgr Maria Szelewa

pedagog. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz zarządzanie placówkami oświatowymi w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się diagnozą trudności i niepowodzeń szkolnych, diagnozą i terapią osób z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi mowy, w tym wczesną diagnostyką dzieci 0-3, doradztwem zawodowym indywidualnym oraz grupowym. Trener doskonalenia zdolności poznawczych. Wpisana na Listę Ekspertów MEN.

mgr Ida Wendel

pedagog, pracownik socjalny, nauczyciel kontraktowy. Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz uprawnienia do prowadzenia terapii EEG-Biofeedback. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami szkolnymi, z trudnościami w nauce języka angielskiego, diagnozą uczniów obcojęzycznych, prowadzi terapię pedagogiczną, terapię EEG-Biofeedback, jak również zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami posiadającymi trudności w nauce języka angielskiego.

mgr Anna Bimczok

Psycholog, nauczyciel kontraktowy

mgr Urszula Borowiec-Szewczyk

psycholog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Sylwia Jagieła

psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Swoją wiedzę poszerzała w obszarze prowadzenia terapii EEG – Biofeedback oraz pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki. W Poradni pracuje w dziale pomocy psychologicznej, gdzie zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz pomocą postdiagnostyczną: terapią, poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży i rodzin. Prowadzi zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

mgr Daria Wiernek

psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia z zakresu psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii. Na terenie poradni zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich opiekunami. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców. 

mgr Anna Kacprzyk

psycholog, nauczyciel kontraktowy.

mgr Marta Miklasińska

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją psychologii kliniczno-sądowej oraz menadżerskiej. Szkoliła się za zakresu systemowej terapii rodzin. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku socjoterapia oraz doradztwo zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce oraz pracuje z rodzinami z trudnościami wychowawczymi.

mgr Agnieszka Musiał

psycholog, nauczyciel mianowany, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży. Od kilku lat współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji Magdaleny Skotnickiej w Czeladzi, wyjeżdża na obozy terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.  W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców, terapii grupowej dla dzieci, a także diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr Iwona Natkaniec

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię kliniczno-sądową na Uniwersytecie Śląskim. Szkoliła się w zakresie terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W poradni prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię rodzin, poradnictwo i psychoedukację dla dzieci i rodziców.

mgr Małgorzata Węgrzynowicz–Gruszka

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię kliniczno-sądową na Uniwersytecie Śląskim. W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz pomocą postdiagnostyczną: terapią, poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży i rodzin. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu mediacji rodzinnych w sprawach rozwodowych oraz studia podyplomowe Doradca Zawodowy.

mgr Magda Jankowska-Migdał

psycholog, nauczyciel kontraktowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacjami psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Od kilku lat współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji Magdaleny Skotnickiej-Chaberek w Czeladzi, wyjeżdża na obozy terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.  W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców, terapii grupowej dla dzieci, a także diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr Teresa Słowik

pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Jako logopeda w Poradni pracuje od 2005 roku, wcześniej pracowała w szkole jako pedagog. W pracy logopedycznej stosuje masaż Moralesa. Prowadzi grupowe zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej, metody Sherborne oraz zajęcia z integracji sensorycznej.

mgr Małgorzata Worytko

logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe z Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje w poradni od 1991r. Od 1995r. jako logopeda prowadzi terapię mowy u dzieci i młodzieży.

mgr Agata Pieniążek

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracuje w poradni od 2005roku. Odbyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na terenie poradni pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami. Prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci, spotkania psychoedukacyjne z rodzicami. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli. Przygotowuje opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W 2013 roku ukończyła kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

mgr Małgorzata Smolarek

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje w dziale przedszkolnym, gdzie zajmuje się diagnozą oraz działaniami postdiagnostycznymi m.in. prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu terapii Gestalt, terapii ericksonowskiej, terapii systemowej.

mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka

Pedagog - terapeuta, surdologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz logopedii i surdologopedii na studiach podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dzieci, wykorzystując między innymi elementy integracji sensorycznej. Przeprowadza przesiewowe badania słuchu i mowy oraz treningi słuchowe z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Współpracuje z nauczycielami przedszkoli, prowadzi spotkania warsztatowe dla rodziców.

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

mgr Zofia Byszewska

Psycholog, ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Agata Olszewska-Ufnal

Psycholog

mgr Beata Lenart

pedagog

 

LEKARZ MEDYCYNY

Bożena Kozubowska - lekarz, konsultant Zespołu Orzekającego

 

DO NASZEGO ZESPOŁU NA CZAS OKREŚLONY DOŁĄCZYŁY:

mgr Grażyna Jurczyńska - psycholog

mgr Agnieszka Hankus - neurologopeda

mgr Aleksandra Elmrych - psycholog

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies