Pracownicy poradni

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W SOSNOWCU

mgr Marta Miklasińska

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Worytko

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Dorota Litkie


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Gabriela Boujmil

absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Specjalizacja – oligofrenopedagogika. Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła kurs dogoterapeutyczny w ramach projektu unijnego „Kurs Pies i Dziecko - Dogoterapia”. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (w tym dla dzieci z niepełnosprawnością). Współpracuje z nauczycielami przedszkoli oraz szkół.

mgr Marta Ciszewska

pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. W Poradni pracuje od 2001 roku. W 2003 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”, prowadzi zajęcia kształtujące słuch fonemowy.

 mgr Agnieszka Rzepiela

pedagog-terapeuta, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. W 2001 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Kielcach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi.

mgr Maria Szelewa

pedagog. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz zarządzanie placówkami oświatowymi w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się diagnozą trudności i niepowodzeń szkolnych, diagnozą i terapią osób z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi mowy, w tym wczesną diagnostyką dzieci 0-3, doradztwem zawodowym indywidualnym oraz grupowym. Trener doskonalenia zdolności poznawczych. Wpisana na Listę Ekspertów MEN.

mgr Ida Wendel

pedagog, pracownik socjalny, nauczyciel kontraktowy. Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz uprawnienia do prowadzenia terapii EEG-Biofeedback. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami szkolnymi, z trudnościami w nauce języka angielskiego, diagnozą uczniów obcojęzycznych, prowadzi terapię pedagogiczną, terapię EEG-Biofeedback, jak również zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami posiadającymi trudności w nauce języka angielskiego.

mgr Anna Bimczok

Psycholog, nauczyciel kontraktowy

mgr Urszula Borowiec-Szewczyk

psycholog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Sylwia Jagieła

psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Swoją wiedzę poszerzała w obszarze prowadzenia terapii EEG – Biofeedback oraz pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki. W Poradni pracuje w dziale pomocy psychologicznej, gdzie zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz pomocą postdiagnostyczną: terapią, poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży i rodzin. Prowadzi zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

mgr Daria Wiernek

psycholog, nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Kacprzyk

psycholog, nauczyciel kontraktowy.

mgr Marta Miklasińska

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją psychologii kliniczno-sądowej oraz menadżerskiej. Szkoliła się za zakresu systemowej terapii rodzin. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku socjoterapia oraz doradztwo zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce oraz pracuje z rodzinami z trudnościami wychowawczymi.

mgr Agnieszka Musiał

psycholog, nauczyciel mianowany, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży. Od kilku lat współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji Magdaleny Skotnickiej w Czeladzi, wyjeżdża na obozy terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.  W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców, terapii grupowej dla dzieci, a także diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr Iwona Natkaniec

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię kliniczno-sądową na Uniwersytecie Śląskim. Szkoliła się w zakresie terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W poradni prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię rodzin, poradnictwo i psychoedukację dla dzieci i rodziców.

mgr Małgorzata Węgrzynowicz–Gruszka

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię kliniczno-sądową na Uniwersytecie Śląskim. W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz pomocą postdiagnostyczną: terapią, poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży i rodzin. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu mediacji rodzinnych w sprawach rozwodowych oraz studia podyplomowe Doradca Zawodowy.

mgr Magda Jankowska-Migdał

psycholog, nauczyciel kontraktowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacjami psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Od kilku lat współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji Magdaleny Skotnickiej-Chaberek w Czeladzi, wyjeżdża na obozy terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.  W dziale pomocy psychologicznej zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców, terapii grupowej dla dzieci, a także diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr Teresa Słowik

pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Jako logopeda w Poradni pracuje od 2005 roku, wcześniej pracowała w szkole jako pedagog. W pracy logopedycznej stosuje masaż Moralesa. Prowadzi grupowe zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej, metody Sherborne oraz zajęcia z integracji sensorycznej.

mgr Małgorzata Worytko

logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe z Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje w poradni od 1991r. Od 1995r. jako logopeda prowadzi terapię mowy u dzieci i młodzieży.

mgr Agata Pieniążek

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracuje w poradni od 2005roku. Odbyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na terenie poradni pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami. Prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci, spotkania psychoedukacyjne z rodzicami. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli. Przygotowuje opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W 2013 roku ukończyła kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

mgr Małgorzata Smolarek

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje w dziale przedszkolnym, gdzie zajmuje się diagnozą oraz działaniami postdiagnostycznymi m.in. prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu terapii Gestalt, terapii ericksonowskiej, terapii systemowej.

mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka

Pedagog - terapeuta, surdologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz logopedii i surdologopedii na studiach podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dzieci, wykorzystując między innymi elementy integracji sensorycznej. Przeprowadza przesiewowe badania słuchu i mowy oraz treningi słuchowe z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Współpracuje z nauczycielami przedszkoli, prowadzi spotkania warsztatowe dla rodziców.

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

mgr Zofia Byszewska

Psycholog, ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Agata Olszewska-Ufnal

Psycholog

mgr Beata Lenart

pedagog

 

LEKARZ MEDYCYNY

Bożena Kozubowska - lekarz, konsultant Zespołu Orzekającego

 

DO NASZEGO ZESPOŁU NA CZAS OKREŚLONY DOŁĄCZYŁY

mgr Grażyna Jurczyńska - psycholog

mgr Agnieszka Hankus - neurologopeda

mgr Aleksandra Elmrych - psycholog

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies