Zadania poradni

 

Zadaniem wszystkich osób zatrudnionych w poradni jest:

 1. Udzielanie pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.
 2. Doradztwo zawodowe i wychowawcze.
 3. Wsparcie w przezwyciężaniu trudności uczniów. Rodziców i nauczycieli.
 4. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami.
 5. Współpraca ze środowiskiem.
 6. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej.
 7. Zapobieganie patologii społecznej, agresji.
 8. Likwidowanie deficytów rozwojowych.
 9. Uczenie komunikowania się, współdziałania w grupie.
 10. Pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci.
 11. Przeprowadzanie diagnozy i w jej wyniku terapii – psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies