Oferta dla rodziców/opiekunów prawnych

 Po szczegółowe informacje kliknij tutaj

 

Oferta pomocy indywidualnej

Poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych, rozwojowych oraz związanych z kierunkiem kształcenia  dzieci i młodzieży

Terapia rodzin

Praca terapeutyczna indywidualna

Mediacje rodzinne

Spotkania konsultacyjne, logopedyczno- psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku 0-3

Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce języka obcego

Konsultacje dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD).

Oferta pomocy grupowej

Tajemnice efektywnego ucznia się – spotkanie dla rodziców klas I – III szkół podstawowych na terenie szkoły

"Jak pomóc dziecku w odrabianiu lekcji" – spotkania dla rodziców zespołu klasowego

Ryzyko dysleksji – spotkanie informacyjne dla rodziców klas 0-II szkół podstawowych

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III nt. dysleksji rozwojowej w oparciu o przeprowadzone próby pisania

Jak kształtować u dziecka nawyk czytania

Ryzyko dysleksji rozwojowej – czy moje dziecko poradzi sobie w klasie I?

O problemach dojrzewania

"Rozwój mowy małego dziecka" – spotkanie dla rodziców na ternie poradni

"Rozwój społeczno-emocjonalny małego dziecka. Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie" – spotkanie na terenie PPP dla rodziców dzieci przedszkolnych w terminie :

17 maja 2019r. o godz.14.00

"Kocham cię mądrze" - stawianie granic w wychowaniu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży – spotkania psychoedukacyjne

"Jak pomóc dzieciom w wyborze zawodu" spotkanie w formie wykładu

Konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych

Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce języka obcego

"Dlaczego Internet bywa niebezpieczny?" – prelekcje dla rodziców

"Jak sobie poradzić bez superniani" - trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

 „Jak sprawnie przekroczyć próg edukacyjny” – spotkanie dla rodziców uczniów klasy III w II semestrze roku szkolnego

 „Wiosenny tydzień diagnostyczny” – spotkania konsultacyjne logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, uczniów i ich rodziców na terenie poradni, według harmonogramu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies