Oferta dla szkół

Po szczegółowe informacje kliknij tutaj

Oferta pomocy indywidualnej

Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców na terenie szkół i przedszkoli

Przesiewowe badania logopedyczne w żłobkach, przedszkolach i zainteresowanych szkołach

Dyżury psychologa, pedagoga, logopedy na terenie i na wniosek placówki dla zainteresowanych rodziców

Spotkania superwizyjne dla nauczycieli dotyczące pracy z konkretnym uczniem

Konsultacje la nauczycieli pracujących z uczniem/uczniami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD)

„Wiosenny tydzień diagnostyczny” – przesiewowe badanie mowy, słuchu, ryzyka dysleksji i dyskalkulii

Oferta pomocy grupowej

"Jak wspomagać rozwój ucznia zdolnego?"

"Problemy dysleksji rozwojowej"- nowe wyzwania – warsztaty dla nauczycieli klas 0-II szkół podstawowych

 "Jak stworzyć zgrany zespół wychowawczy?"

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych  oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Udział w zespołach wychowawczych na terenie szkół dotyczące dzieci problematycznych

Grupa wsparcia dla pedagogów prowadzących diagnozę pedagogiczną w szkole w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Grupa wsparcia dla nauczycieli mających w swoich grupach uczniów z trudnościami w poprawnym zachowaniu prowadzona w ramach siedzi współpracy i samokształcenia

"Kompetencje niezbędne do pracy w zespole" - szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Opieka nad nauczycielami prowadzącymi w przedszkolach i szkołach podstawowych zajęcia metodą Sally Goddard Blythe (program ćwiczeń integrujących odruchy)

 „Uczeń lękowy i depresyjny w szkole” – szkolenie dla Rady Pedagogicznej, 5 jednostek lekcyjnych

"Zmiana jest możliwa-lepsze relacje między nami" -program edukacyjno-terapeutyczny dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Grupa wsparcia dla nauczycieli-doradców zawodowych z Sosnowca i Zagłębia w ramach sieci współpracy i samokształcenia przy współpracy CDN w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies