Dokumenty do pobrania dla nauczycieli

Poniższe dokumenty stanowią wzór.

Podstawą stworzenia wzoru wniosku było Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (§ 20, pkt. 11, 12). 

Podstawą stworzenia wzoru opinii na potrzeby zespołu orzekającego było Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (§ 7, pkt. 2, 3). 

W rozporządzeniach zawarte są informacje na temat wymaganych składowych wniosku oraz opinii. W związku z powyższym, brak wymaganych formalnie składowych obu dokumentów może skutkować prośbą o ich uzupełnienie.

 

Wniosek przedszkola, szkoły lub placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia

Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów na potrzeby Zespołu Orzekającego - informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies